Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
402 alb104136 zobrazení64 oblíbených alb2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné


reklama

7 fotek, 10.12.2013, 407 zobrazení, přidat komentář
Žiaci II.E triedy a časť I.D triedy sa pod vedením Mgr. Veroniky Čornaničovej a Mgr. Michaely Januchovej, dňa 10.12.2013 zúčastnili divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. Brilantná, komédia G. Feydeaua s názvom „Chrobák v hlave“ je jednou z najslávnejších a najhranejších komédií na svete. Našich žiakov táto komédia pobavila svojou ľahkosťou, francúzskym šarmom a radi by si takýto estetický zážitok s obľúbenými profesorkami zopakovali opäť .
30 fotek, 11.12.2013, 1 003 zobrazení, přidat komentář
Príjemná 24 ročná španielka z Madridu v stredu 11.12.20130 našim študentom španielskeho jazyka prezentovala ich zvyky, atrakcie a jedlá. Študenti po jej prezentácii kládli množstvo otázok o Španielsku a jej živote.
V stredu 11. decembra sa na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom uskutočnila beseda s mladou Španielkou, ktorá už takmer rok pôsobí v CVČ Dúha. Pre našich žiakov si prichystala prezentáciu o svojej krajine - o španielskych zvykoch, tradíciach či jedle. Okrem toho, že sa naši študenti niečo nové dozvedeli, mali aj možnosť overiť si svoje znalosti zo španielčiny. Ku koncu besedy dostali priestor klásť otázky našej milej hosťke, ktoré si pre ňu prichystali. foto Ing. JánKo cák
5 fotek, 10.12.2013, 288 zobrazení, přidat komentář | lidé
V pondelok 9.decembra 2013 sa vybraní žiaci druhého ročníka Gymnázia arm. gen. L. Svobodu rozhodli už tradične potešiť seniorov z Domova dôchodcov Úsmev na ulici Mierová 63 v Humennom. Mikuláš, anjeli a čerti spolu s vyučujúcimi Mgr. Čornaničovou a PhDr Sklenárovou-Uramovou im spríjemnili deň v popoludňajších hodinách koledami, básničkami, hrou na gitare, ale aj modernými pesničkami, ktoré si všetci spolu zaspievali. Na záver programu boli všetci obdarovaní sladkým prekvapením od Mikuláša.
49 fotek, 6.12.2013, 892 zobrazení, přidat komentář | lidé
V piatok na Mikuláša 6.12.2013 prišiel súbor Mikulášov odovzdať darčeky zástupcom jednotlivých tried. Nastalo sladké ochutnávanie 8) foto Ing. JánKo cák
51 fotek, 5.12.2013, 527 zobrazení, přidat komentář | lidé
Vo štvrtok 5.12.2013 sa v Prešove na pôde SPŠE konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní kategória A a B a nová kategória webdesign. Naša škola dosiahla významný úspech a jej reprezentantom sa podarilo zvíťaziť v oboch programátorských kategóriach. Lukáš Židzik vyhral medzi staršími a Ondrej Sekerák medzi mladšími stredoškolákmi. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo. Tešíme sa s nimi a k postupu im zo srdca blahoželáme. foto Ing. JánKo cák
18 fotek, 2.12.2013, 982 zobrazení, přidat komentář
2.12.2013 video tu http://youtu.be/dtmcIGa6Rkc foto Ing. JánKo cák
9 fotek, 27.11.2013, 326 zobrazení, přidat komentář
53 fotek, listopad 2013, 736 zobrazení, přidat komentář | lidé
Cyrilo- Metodská misia 20.11.2013
Týždeň študentstva sa niesol aj v duchu cyrilometodskej tradície. Začal v utorok, 19. 11. 2013, aktivitami pre 4. ročník – žiaci si mali možnosť vypočuť prednášku o misii oboch bratov (Mgr. Peter Humeník), nasledovalo otvorenie výstavy „Obrazovej knihy o živote slovanských vierozvestcov“, autorkami obrazov sú žiačky nášho gymnázia Katarína a Kristína Volovské, ktoré na nej pracovali pod vedením Mgr. Henriety Mandzákovej. Rovnako si žiaci 4. ročníka mali možnosť pozrieť krátke pásmo o Konštantínovi a Metodovi (Jakub Jasik (4.D), Natália Tomčišáková (2.E), Simona Švecová (1.B)) a neskôr aj krátke dokumenty o cyrilometodskej misii. Spomínané pásmo mali možnosť zhliadnuť aj ostatné ročníky – 1. a 2. v stredu a 3. ročník vo štvrtok. Navyše sa žiaci zapojili do tvorivých aktivít (2. ročník – tvorba ódy na jazyk, tvorba elégie o jazyku, 1. ročník – tvorba ódy na jazyk, prípadne na misiu bratov a v druhej časti svojej tvorivej práce mala každá prvácka trieda svoju vytvorenú ódu prepísať do ľubovoľného východoslovenského nárečia, 3. ročník – písanie listu bratom Konštantínovi a Metodovi a to tak, aby v liste zazneli vety, myšlienky v typickej stredovekej štylistike). Všetci žiaci si vyskúšali písanie v cyrilike – ich mená sú uvedené na projekte, na ktorom ako trieda spoločne pracovali. Dve vyučovacie hodiny určené každému ročníku naozaj veľmi rýchlo ubehli. Počas nich panovala v auditóriu školy kreatívna atmosféra, žiaci sa zapájali do spoločnej práce, aby na jej konci mohli výsledky svojej činnosti prezentovať pred svojimi spolužiakmi....a verte, bolo čo čítať, bolo sa na čo dívať. Dôkazom toho sú žiacke práce zverejnené v auditóriu školy. foto Ing. JánKo cák
12 fotek, 25.11.2013, 488 zobrazení, přidat komentář | lidé
25.11.2013 viedo tu http://youtu.be/am7Rohklrcw
56 fotek, 21.11.2013, 378 zobrazení, přidat komentář
tradičný basketbalový turnaj za účasti družobneho Licea Tarnow, gymnázia Vranov, Obchodnej akadémie foto Ing. JánKo cák
39 fotek, listopad 2013, 420 zobrazení, přidat komentář
V stredu 20. 11. 2013 sa v priestoroch auly na 5. - 7. vyuč. hod. konal šachový turnaj medzi žiakmi našej školy. Prihlásilo sa 26 žiakov z 1. až 4. roč.Hralo sa na 5 kôl, každý hráč mal na hru v 1 kole vyhradených 10 minút. Najviac bodov a prvenstvo získal Róbert Kovaľ zo 4. E( 5 b), na 2. mieste skončil Marek Burdeľ z 2. E( 4, 5 b) a na 3. mieste sa umiestnil Šimon Franko zo 4. C( 4 b).Šachový turnaj sa zrealizoval vďaka p. Aľušíkovej z f. REINTER. Ďakujeme a gratulujeme. Vedomostný kvíz sa uskutočnil dňa 20.11. v auditóriu na 5. a 6. vyuč. hod. Kvízu sa zúčastnili takmer všetky triedy, družstvo pozostávalo z 3 žiakov. Kvíz zostavovali žiaci 3.A a cieľom bolo overiť si vedomosti a dozvedieť sa niečo nové. Otázky boli z oblasti biológie, slovenčiny, logiky, matematiky, chémie a všeobecného prehľadu. Na vypracovanie mali žiaci 60 minút. Najšikovnejšou triedou bola 2.C. Výhercom gratulujeme a dúfame, že podobná akcia sa uskutoční aj budúci školský rok. . Beseda s našou bývalou absolventkou režisérkou RTVS Mirkou Dírerovou. foto Ing. JánKo cák
DOD 2013 0
100 fotek, 18.11.2013, 1 325 zobrazení, přidat komentář
Žiaci a učitelia základných škôl v Humennom prišli 18.11.2013 na Deň otvorených dverí na Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Privítal ich PaedDr. Ivan Pajtaš riaditeľ školy. Krátko ich poinformoval o profile školy o poslaní a zameraní hlavne na prípravu na vysokoškolské štúdium a podal informácie o prijímacom konaní na našu školu v ďalšm roku. Potom žiaci a učitelia školy informovali žiakov o projektoch, súťažiach, exkurziách, študentských voľnočasových a zahraničných aktivitách. Nasledovala krátka hraná ukážka (http://www.youtube.com/watch?v=hmHeJJJCFMA) a potom si žiaci pozreli so sprievodným výkladom priestory školy. foto Ing. JánKo cák
TU Presov 0
16 fotek, 12.11.2013, 440 zobrazení, přidat komentář
O možnostiach štúdia n aich fakulte nás prišiel 12.11.2013 informovať Doc. Ing. Michal Balog , CSc. vedúci katedry manažmentu výroby Fakulty výrobných technológií TU so sídlom v Prešove. Štvrtáci položili doplňujúce o tázky o predmetoch, internátoch a úspešnosti absloventov TU. foto Ing. JánKo cák
10 fotek, 457 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 27.10. - 1.11.2013 sa žiaci našej školy vydali na poznávaciu exkurziu do Londýna. V tomto veľkom meste tak videli mnoho pamiatok, múzeí a obohatili sa o nové poznatky. Celkovo sa zúčastnilo 42 študentov, konkrétne žiaci 1.,2. a 4. ročníka a samozrejme naše pani učiteľky – p. u. Francúzová, p. u. Jozefčeková a p.u. Lokšíková. Všetko prebehlo bez problémov a študenti si domov priniesli nové zážitky, nezabudnuteľné spomienky a veľa suvenírov.
94 fotek, listopad 2013, 383 zobrazení, přidat komentář
Dňa 11.11.1918 o 11.00 hod. bola podpísanná zmluva o ukončení Veľkej vojny. (vtedy sa nevedelo, že bude aj druhá svetová vojna) Preto v pondelok 11.11.2013 o 11.00 hod. bola na našej škole otvorená výstava "Vojna v regióne rodáci vo vojne" venovaná tejto tematike. PhDr. Radoslav Turik tu prezentoval činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy a prác našich študentov, ktorí pozbierali informácie o účasti našich rodákov v 1. svetovej vojne. Osudy týchto ľudí sú výpoveďou útrpenia a strádania nášho kraja vo vojnovom období. foto Ing. JánKo cák
16 fotek, 929 zobrazení, přidat komentář | lidé
vysmiati maturanti 4.C a 4.D nám prišli ukázať časť z ich programu na stužkovej video si pozrite tu http://www.youtube.com/watch?v=ntlpNm_BTL0&list=UU367VDHZTPg6OGJ_lEvnvBw foto Ing. JánKo cák
10 fotek, 5.11.2013, 541 zobrazení, přidat komentář | lidé
Školské kolo programátorskej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo na našej škole v utorok 5.11.2013. Zúčastnilo sa jej 8 študentov. Súťažilo sa v kategóriii starších a mladších, študenti programovali v programovacích jazykoch PASCAL a C++. Víťazmi sú medzi staršími Andrej Taňkoš a medzi mladšími Ondrej Sekerák. Do krajského kola postúpili 4 najlepší.Srdečne blahoželáme a držíme palce, nech sa im tam darí.
159 fotek, 25.10.2013, 3 285 zobrazení, přidat komentář
piatok 25.10.2013 gymhe
91 fotek, 25.10.2013, 688 zobrazení, přidat komentář
Vo štvrtok 24.10.2013 sa uskutočnili na našej škole triedne zasadnutia ZRPŠ a po nich sa konal tradičný európsky deň. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili naši žiaci v ľudovom tanci súboru Chemlon, modernom tanci, scénickom tanci, v hre na harmonike, mali krátky príhovor predseda Rodičovskej rady Mgr. Richard Karabín a riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Potom naši žiaci prezentovali kuchyne a zvyky krajín Európy. Rodičia aj učitelia ochutnali regionálne jedlá a v družnom rozhovore rozobrali otázky prospechu, dochádzky a správania našich žiakov. foto Ing. JánKo cák
37 fotek, říjen 2013, 580 zobrazení, přidat komentář
Ráno 10.10.2013 odchádzali z Humenného dva autobusy žiakov tretieho ročníka spolu s ich pedagogickým dozorom na dvojdňovú dejepisnú exkurziu Krakov-Osvienčim. Prvý deň žiaci videli koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, kde im sprievodkyne príbližili, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny na týchto miestach. Slúchadlá na ušiach spôsobili, že žiaci prechádzali mĺkvo, pričom videli už len veci, ktoré po obetiach zostali. Tým si ešte viac uvedomovali, že sa nachádzajú na mieste, kde nezmyselne vyhaslo viac ako 6 miliónov životov nevinných ľudí. No druhý deň bol omnoho veselší. Krásy Krakova začali obdivovať pri rieke Visla, pokračovali prehliadkou katedrály a kráľovského zámku. Vo veži Kráľovskej Kaplnky kráľa Žigmunda si pri chytení srdca zvona ľavou rukou zaželali svoje najtajnejšie priania. Exkurziu ukončili na námestí pri pomníku básnika Adama Mickiewicza. Žiaci ešte dostali voľno, aby si sami mohli vychutnať mesto, nakúpiť suveníry alebo len tak sedieť a dýchať vzduch tohto historického mesta. Na cestu domov sa vybrali bohatší o zážitky a poznatky, s pocitom, že človek už nikdy nesmie dovoliť to, čo sa dialo v koncentračných táboroch.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.