Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
448 alb 123 671 zobrazení 348 oblíbených alb 2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

reklama

57 fotek, 16.1.2014, 982 zobrazení, přidat komentář
Dňa 16.01.2014 sa v našej škole uskutočnilo 24. kolo obvodnej olympiády v anglickom jazyku v 4 kategóriách, pre okresy Humenné, Snina a Vranov n/Topľou. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v krajskom kole. foto Ing. JánKo cák
14 fotek, 16.1.2014, 566 zobrazení, přidat komentář
V rámci poslaneckých výjazdov dňa 16. 1. 2014 navštívil našu školu JUDr. Daniel Lipšic LL.M., ktorý so žiakmi 3.ročníka diskutoval na tému: "Právny štát, korupcia u nás a vo svete. video http://youtu.be/vvpIBAcL8QY foto Ing. JánKo cák
DSD 2014  0
14 fotek, 13.1.2014, 550 zobrazení, přidat komentář
Dňa 13. 1. 2014 traja žiaci 3. A triedy absolvovali ústnu časť DSD II – skúšky z nemeckého jazyka. Pred trojčlennou komisiou obhajovali svoje projekty a zodpovedali otázky komisie. Na záver náš nemecký lektor pán De Boer vyhlásil konečné výsledky, ktoré žiakov veľmi potešili, pretože všetci traja dosiahli C 1 úroveň nemeckého jazyka. Srdečne blahoželáme! foto Ing. JánKo cák
6 fotek, 10.1.2014, 593 zobrazení, přidat komentář | lidé
48. ročník Biologickej olympiády
Dňa 10. 1. 2014 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Študenti súťažili v teoreticko-praktickej časti, ktorej sa spolu zúčastnilo 11 študentov. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnil Adrián Slobodník (3. E), na 2. mieste končila Otília Otavková(3.E) a tretie miesto získala Angelika Mergová(3.A). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Ľuboš Nacko (1.B), na 2. Mieste skončila Zuzana Ivaničová (1.) a tretie miesto obsadil Šimon Diškanec (VI.OA). Všetkým žiakom ďakujeme za
účasť v školskom kole a prvým dvom žiakom v oboch kategóriách blahoželáme a prajeme veľa úspechov a úspešné reprezentovanie našej školy v krajskom kole biologickej olympiády. foto Ing. JánKo cák
4 fotky, 13.12.2013, 579 zobrazení, přidat komentář
V poradí už ôsme konanie Humenskeho lokálneho modelového európskeho parlamentu sa konalo 12.a 13.12.2013. Zasadnutia sa zúčastnili i študenti z iných stredných škol z Humenného – Gymnázium Jána Zlatoustého,Obchodná akadémia, pricestovali k nám aj študenti z Košíc a Žiliny,a v neposlednom rade súčasťou rokovania bolo aj osem zahraničných delegácii – štyri z Maďarska a štyri zo Slovinska . Témou tohtoročného zasadnutia bola imigrácia do a v rámci Európskej Únie.
220 fotek, 18.12.2013, 1 529 zobrazení, přidat komentář
Tradičný medzitriedny volejbalový turnaj si študenti Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom užili v týždni pred vianočnými sviatkami. Výsledky sú na posledných fotografiách. foto Ing. JánKo cák
7 fotek, 10.12.2013, 419 zobrazení, přidat komentář
Žiaci II.E triedy a časť I.D triedy sa pod vedením Mgr. Veroniky Čornaničovej a Mgr. Michaely Januchovej, dňa 10.12.2013 zúčastnili divadelného predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. Brilantná, komédia G. Feydeaua s názvom „Chrobák v hlave“ je jednou z najslávnejších a najhranejších komédií na svete. Našich žiakov táto komédia pobavila svojou ľahkosťou, francúzskym šarmom a radi by si takýto estetický zážitok s obľúbenými profesorkami zopakovali opäť .
30 fotek, 11.12.2013, 1 022 zobrazení, přidat komentář
Príjemná 24 ročná španielka z Madridu v stredu 11.12.20130 našim študentom španielskeho jazyka prezentovala ich zvyky, atrakcie a jedlá. Študenti po jej prezentácii kládli množstvo otázok o Španielsku a jej živote.
V stredu 11. decembra sa na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom uskutočnila beseda s mladou Španielkou, ktorá už takmer rok pôsobí v CVČ Dúha. Pre našich žiakov si prichystala prezentáciu o svojej krajine - o španielskych zvykoch, tradíciach či jedle. Okrem toho, že sa naši študenti niečo nové dozvedeli, mali aj možnosť overiť si svoje znalosti zo španielčiny. Ku koncu besedy dostali priestor klásť otázky našej milej hosťke, ktoré si pre ňu prichystali. foto Ing. JánKo cák
5 fotek, 10.12.2013, 289 zobrazení, přidat komentář | lidé
V pondelok 9.decembra 2013 sa vybraní žiaci druhého ročníka Gymnázia arm. gen. L. Svobodu rozhodli už tradične potešiť seniorov z Domova dôchodcov Úsmev na ulici Mierová 63 v Humennom. Mikuláš, anjeli a čerti spolu s vyučujúcimi Mgr. Čornaničovou a PhDr Sklenárovou-Uramovou im spríjemnili deň v popoludňajších hodinách koledami, básničkami, hrou na gitare, ale aj modernými pesničkami, ktoré si všetci spolu zaspievali. Na záver programu boli všetci obdarovaní sladkým prekvapením od Mikuláša.
49 fotek, 6.12.2013, 909 zobrazení, přidat komentář | lidé
V piatok na Mikuláša 6.12.2013 prišiel súbor Mikulášov odovzdať darčeky zástupcom jednotlivých tried. Nastalo sladké ochutnávanie 8) foto Ing. JánKo cák
51 fotek, 5.12.2013, 530 zobrazení, přidat komentář | lidé
Vo štvrtok 5.12.2013 sa v Prešove na pôde SPŠE konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní kategória A a B a nová kategória webdesign. Naša škola dosiahla významný úspech a jej reprezentantom sa podarilo zvíťaziť v oboch programátorských kategóriach. Lukáš Židzik vyhral medzi staršími a Ondrej Sekerák medzi mladšími stredoškolákmi. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo. Tešíme sa s nimi a k postupu im zo srdca blahoželáme. foto Ing. JánKo cák
18 fotek, 2.12.2013, 992 zobrazení, přidat komentář
2.12.2013 video tu http://youtu.be/dtmcIGa6Rkc foto Ing. JánKo cák
9 fotek, 27.11.2013, 330 zobrazení, přidat komentář
53 fotek, listopad 2013, 753 zobrazení, přidat komentář | lidé
Cyrilo- Metodská misia 20.11.2013
Týždeň študentstva sa niesol aj v duchu cyrilometodskej tradície. Začal v utorok, 19. 11. 2013, aktivitami pre 4. ročník – žiaci si mali možnosť vypočuť prednášku o misii oboch bratov (Mgr. Peter Humeník), nasledovalo otvorenie výstavy „Obrazovej knihy o živote slovanských vierozvestcov“, autorkami obrazov sú žiačky nášho gymnázia Katarína a Kristína Volovské, ktoré na nej pracovali pod vedením Mgr. Henriety Mandzákovej. Rovnako si žiaci 4. ročníka mali možnosť pozrieť krátke pásmo o Konštantínovi a Metodovi (Jakub Jasik (4.D), Natália Tomčišáková (2.E), Simona Švecová (1.B)) a neskôr aj krátke dokumenty o cyrilometodskej misii. Spomínané pásmo mali možnosť zhliadnuť aj ostatné ročníky – 1. a 2. v stredu a 3. ročník vo štvrtok. Navyše sa žiaci zapojili do tvorivých aktivít (2. ročník – tvorba ódy na jazyk, tvorba elégie o jazyku, 1. ročník – tvorba ódy na jazyk, prípadne na misiu bratov a v druhej časti svojej tvorivej práce mala každá prvácka trieda svoju vytvorenú ódu prepísať do ľubovoľného východoslovenského nárečia, 3. ročník – písanie listu bratom Konštantínovi a Metodovi a to tak, aby v liste zazneli vety, myšlienky v typickej stredovekej štylistike). Všetci žiaci si vyskúšali písanie v cyrilike – ich mená sú uvedené na projekte, na ktorom ako trieda spoločne pracovali. Dve vyučovacie hodiny určené každému ročníku naozaj veľmi rýchlo ubehli. Počas nich panovala v auditóriu školy kreatívna atmosféra, žiaci sa zapájali do spoločnej práce, aby na jej konci mohli výsledky svojej činnosti prezentovať pred svojimi spolužiakmi....a verte, bolo čo čítať, bolo sa na čo dívať. Dôkazom toho sú žiacke práce zverejnené v auditóriu školy. foto Ing. JánKo cák
12 fotek, 25.11.2013, 497 zobrazení, přidat komentář | lidé
25.11.2013 viedo tu http://youtu.be/am7Rohklrcw
56 fotek, 21.11.2013, 383 zobrazení, přidat komentář
tradičný basketbalový turnaj za účasti družobneho Licea Tarnow, gymnázia Vranov, Obchodnej akadémie foto Ing. JánKo cák
39 fotek, listopad 2013, 436 zobrazení, přidat komentář
V stredu 20. 11. 2013 sa v priestoroch auly na 5. - 7. vyuč. hod. konal šachový turnaj medzi žiakmi našej školy. Prihlásilo sa 26 žiakov z 1. až 4. roč.Hralo sa na 5 kôl, každý hráč mal na hru v 1 kole vyhradených 10 minút. Najviac bodov a prvenstvo získal Róbert Kovaľ zo 4. E( 5 b), na 2. mieste skončil Marek Burdeľ z 2. E( 4, 5 b) a na 3. mieste sa umiestnil Šimon Franko zo 4. C( 4 b).Šachový turnaj sa zrealizoval vďaka p. Aľušíkovej z f. REINTER. Ďakujeme a gratulujeme. Vedomostný kvíz sa uskutočnil dňa 20.11. v auditóriu na 5. a 6. vyuč. hod. Kvízu sa zúčastnili takmer všetky triedy, družstvo pozostávalo z 3 žiakov. Kvíz zostavovali žiaci 3.A a cieľom bolo overiť si vedomosti a dozvedieť sa niečo nové. Otázky boli z oblasti biológie, slovenčiny, logiky, matematiky, chémie a všeobecného prehľadu. Na vypracovanie mali žiaci 60 minút. Najšikovnejšou triedou bola 2.C. Výhercom gratulujeme a dúfame, že podobná akcia sa uskutoční aj budúci školský rok. . Beseda s našou bývalou absolventkou režisérkou RTVS Mirkou Dírerovou. foto Ing. JánKo cák
DOD 2013  0
100 fotek, 18.11.2013, 1 346 zobrazení, přidat komentář
Žiaci a učitelia základných škôl v Humennom prišli 18.11.2013 na Deň otvorených dverí na Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Privítal ich PaedDr. Ivan Pajtaš riaditeľ školy. Krátko ich poinformoval o profile školy o poslaní a zameraní hlavne na prípravu na vysokoškolské štúdium a podal informácie o prijímacom konaní na našu školu v ďalšm roku. Potom žiaci a učitelia školy informovali žiakov o projektoch, súťažiach, exkurziách, študentských voľnočasových a zahraničných aktivitách. Nasledovala krátka hraná ukážka (http://www.youtube.com/watch?v=hmHeJJJCFMA) a potom si žiaci pozreli so sprievodným výkladom priestory školy. foto Ing. JánKo cák
TU Presov  0
16 fotek, 12.11.2013, 445 zobrazení, přidat komentář
O možnostiach štúdia n aich fakulte nás prišiel 12.11.2013 informovať Doc. Ing. Michal Balog , CSc. vedúci katedry manažmentu výroby Fakulty výrobných technológií TU so sídlom v Prešove. Štvrtáci položili doplňujúce o tázky o predmetoch, internátoch a úspešnosti absloventov TU. foto Ing. JánKo cák
10 fotek, 461 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 27.10. - 1.11.2013 sa žiaci našej školy vydali na poznávaciu exkurziu do Londýna. V tomto veľkom meste tak videli mnoho pamiatok, múzeí a obohatili sa o nové poznatky. Celkovo sa zúčastnilo 42 študentov, konkrétne žiaci 1.,2. a 4. ročníka a samozrejme naše pani učiteľky – p. u. Francúzová, p. u. Jozefčeková a p.u. Lokšíková. Všetko prebehlo bez problémov a študenti si domov priniesli nové zážitky, nezabudnuteľné spomienky a veľa suvenírov.

Komentáře

přidat komentář