Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
402 alb104137 zobrazení64 oblíbených alb2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné


reklama

13 fotek, 20.10.2011, 346 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 20.10.2011 sa konalo v aule školy plenárne zasadnutie ZRPŠ. Prerokovali sa výsledky školy v minulom roku a schválil sa príspevok do ZRPŠ na rok 2011/2012. Po skončení sa rozišli rodičia a vyučujúci do tried, kde pokračovali triednymi zasadnutiami. foto: Ing. JánKo ©ák
41 fotek, srpen až říjen 2011, 740 zobrazení, přidat komentář | lidé
koncom letných prázdnin a začiatkom školského roku sa na našom Gymnáziu podarilo prostredníctvom projektu Komprax zrealizovať :
Skrášlenie prostredia školy tematickými maľbami na stenách chodieb a tried.
Prostredie, v ktorom študenti trávia podstatnú časť dňa by malo pôsobiť motivačne a vytvárať tak príjemnú atmosféru, a práve preto sme sa rozhodli spestriť interiér školy zaujímavými tematickými kresbami ako sú karikatúry, prírodné motívy a podobne, ktoré spríjemnia študentom dni strávené v škole a vytvoria estetický zážitok. V dôsledku týchto malieb nadobudli chodby, ktorými študenti každodenne prechádzajú kvalitnejší a živší charakter, o ktorom sa už presvedčte sami.
Sprístupnenie informácií o projektoch prebiehajúcich v škole pre žiakov inštaláciou informačných panelov v priestore spojovacej chodby.
Na našej škole sa už podarilo uskutočniť mnoho projektov , no len malá časť žiakov školy vie, o ktoré ide. Preto sme sa rozhodli, že priestor spojovacej chodby naplno využijeme a zároveň ho aj vynovíme, a to nainštalovaním informačných panelov, ktoré budú žiakom školy pripomínať, ktoré projekty sa už v škole zrealizovali alebo naopak ešte stále prebiehajú, takže žiaci majú šancu sa do týchto projektov zapojiť a všetky potrebné veci sa dozvedia práve na už spomínaných paneloch. Za najvhodnejšie miesto na škole sme si vybrali práve spojovaciu chodbu, pretože týmto miestom denne prejdú takmer všetci žiaci školy, a tak podľa nás panely najlepšie splnia svoju úlohu práve tu.
Projekt zrealizovali : Terézia Struňaková, Tatiana Vaššová, Peter Pavlenko
35 fotek, 23.9.2011, 604 zobrazení, přidat komentář | lidé
Veľmi príjemné stretnutie s dievčatami z azylového domu v Humennom. Prišli k nám v máji 2011 z Afganistanu cez Irán a tešia sa na USA, kde dostanú azyl . Spoznali sa v tábore. Študenti sa pýtali na zvyky, jedlo, prírodu, náboženstvo a život v Afganistane, čo sa im páči v Humennom. Rozprávali sa v angličtine s jemným perzským prízvukom. foto: Ján Kocák
146 fotek, leden 2005 až září 2011, 904 zobrazení, přidat komentář | lidé
V čase, keď si väčšina študentov užíva sladké obdobie prázdnin, sa piati slovenskí študenti vydali na ďalekú cestu do Thajska do Bangkoku. A podarilo sa im so cťou hájiť naše farby. Získali tam v celosvetovej konkurencii veľkolepý úspech: tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Je to v 13 ročnej histórii účasti Slovenska na tejto súťaži najlepší výsledok. Potešte sa atmosférou súťaže, krásami krajiny, exotickou prírodou. Zloženie súťažného týmu: zlato Jakub Šafin, (Gymnázium P. Horova, Michalovce), Ján Pulmann (Gymnázium Grösslingova, Bratislava) a Jakub Kocák (Gymnázium L. Svobodu, Humenné), striebro Matej Balog (Gymnázium Grösslingova, Bratislava) a bronz Peter Kosec (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín). Prvá úloha sa týkala problému pohybu troch telies, druhá analýzy stavu mydlovej bubliny s elektrickým nábojom, tretia rozptylu iónu na neutrálnom atóme. V oboch experimentálnych úlohách sa súťažiaci stretli s čiernou skrinkou. V prvej merali elektrické vlastnosti kapacitného merača, v druhej vyšetrovali parametre zaujímavého fyzikálneho kyvadla.
Súťaže sa zúčastnilo 393 súťažiacich z 85 zúčastnených krajín. Slovensko sa spomedzi nich umiestnilo v neoficiálnom poradí na celkovo 16. mieste, spomedzi 42 krajín Európy sme skončili po Rumunsku, Nemecku a Turecku na výbornom 4. mieste. Pred súťažou študentov pripravovali a počas súťaže sprevádzali lídri prof. Ing. Ivo Čáp CSc. zo Žilinskej univerzity a RNDr. Ľubomír Mucha z Technickej univerzity Košice. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí našim talentom pomáhali a držali im palce. Je to úspech celého týmu a radosť celého Slovenska. fotografie poskytli všetci účastníci 8)
49 fotek, 28.6.2011, 678 zobrazení, přidat komentář | lidé
Triedny výlet 2.B bol "načasovaný" 28.6.2011, keď bolo zamračené a občas pršalo. To nás samozrejme neodradilo a náš cieľ nám neunikol. Po túre sme si sadli na čapovanú kofolku a teplý čajík. Ešteže výhľad na Humenné nám nezaclonili mračná. Náladu nám počasie nepokazilo. foto: Monika Sentálová
40 fotek, 27.6.2011, 589 zobrazení, přidat komentář | lidé
Na záver roka sa konala v rámci debatného krúžku akademická debata študentov proti učiteľom. Učitelia na záver poučili študentov o zmysle debaty, o dôležitosti vlastných argumentov, o spôsobe ich prednesu a o etických zásadách debaty. foto: Ľubomír Ontkoc
130 fotek a 1 video, 16.6.2011, 924 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport
Školské kolo bežeckých pretekov v rámci akcie BIKILA 2011 16.6.2011 sa konalo za slnečného a teplého počasia. Prví traja z chlapcov a dievčat postupujú na vyššie kolo súťaže do Košíc. Pozrite si ako urputne zápolili naši športovci . foto: Ján Kocák
67 fotek, 7.6.2011, 1 606 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 8.a 9.júna prebiehali na našej škole projektové dni. Študenti 1. ročníka obhajovali svoje projekty v rámci predmetu TFP. Prezentovali svoju prácu a schopnosti s touto prácou oboznámiť svojich spolužiakov. foto: Ing. JánKo ©ák
280 fotek, květen 2011, 1 546 zobrazení, přidat komentář | lidé
Na našej škole prebiehajú počas ústnych maturít niekoľko dní sprievodné akcie pre ostaných študentov. Orientačný beh, hod granátom, prenos zraneného, presun po lane, topografia, civilná ochrana, streľba zo vzduchovky a turistická prechádzka sú náplňou kurzu ochrany života a zdravia. Pozrite si fotogalériu. Počasie tejto akcii bolo tohto roku priaznivo naklonené. foto: Ing. JánKo ©ák
video viď http://www.youtube.com/watch?v=dEsnITsVz7o
135 fotek, květen 2011, 2 007 zobrazení, přidat komentář | lidé
v týždni od 16. do 20. mája sa v našej škole žalo na poli vedomostí v ústnej časti maturitných skúšok foto: Ing. JánKo ©ák
63 fotek, 12.5.2011, 361 zobrazení, přidat komentář | lidé
fotogaléria praktická časť maturitých skúšok SOŠ polytechnická Humenné 2011 odbory mechanik počítačových sieti, stavebná výroba, poštová prevádzka foto: Ing. JánKo ©ák
97 fotek, 6.5.2011, 1 423 zobrazení, přidat komentář | lidé
Piatok 6.5.2011 bol dňom, keď sa naši štvrtáci rozlúčili so svojou alma mater a nastúpili na akademický týždeň. "Stále sa niečo končí a niečo začína... "
Prajeme Vám veľa šťastia pri zelenom stole a nech Vám veje dobrý vietor vo Vaších plachtách nad vodami vysokých škôl. 8) foto: Ing. JánKo ©ák
65 fotek, 14.4.2011, 543 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 14. a 15.4.2011 prebiehala na Strednej odbornej škole technickej v Humennom na Družstevnej ulici praktická časť maturitných skúšok. Maturanti preukazovali svoje vedomosti a zručnosti u majstrov Ing. Štefana Juška, Ing. Radoslava Halgaša a Ing. Juraja Biľanského. foto: Ing. JánKo ©ák
33 fotek, 28.3.2011, 653 zobrazení, přidat komentář
Na našej škole sa začal nový projekt "Do it for the future" (pokračovaním projektu Comenius), ktorého úlohou je informácia a praktické návyky v separovaní odpadu. V tomto týždni sme si pripomenuli aj deň učiteľov a tak je v galérii aj zopár záber z tohto dňa.
foto: Ľubomír Ontkoc 3.E
45 fotek, 17.3.2011, 614 zobrazení, přidat komentář | lidé
Ohnivko je názov projektu realizovaného Lekárskou fakultou UPJŠ Košice a jeho cieľom je informácia o podávaní prvej pomoci prostredníctvom laika, ktorý je často najslabším ohnivkom v reťazi záchrany ľudského života. Dňa 17.3.2011 ho na našej škole pre študentov 3. ročníka prišli realizovať učitelia a študenti tejto fakulty.

http://www.youtube.com/watch?v=SHetiH_rFlc foto: Ján Kocák
39 fotek, březen 2011, 1 392 zobrazení, přidat komentář | lidé
SJL
61 fotek, 11.3.2011, 1 011 zobrazení, přidat komentář | lidé
Tradičný európsky deň rodičov sa konal 10.3.2011. Ovoňajte atmosféru umeleckého vystúpenia a neformálnych rozhovorov rodičov a členov profesorského zboru. Študenti pripravili špeciality jednotlivých krajín európskej unie, ktoré si prítomní so záujmom ochutnali. Ukážky programu:
http://www.youtube.com/watch?v=24bCYAfJKGk
http://www.youtube.com/watch?v=5119UoOuA7o
http://www.youtube.com/watch?v=xSzUQxJJTwA foto: Ján Kocák
14 fotek, 11.3.2011, 348 zobrazení, přidat komentář
Pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie SAV v rámci vedeckých dielní o onkológií poskytli našim študentom prednášky o príčinách vzniku, spôsobe liečby a prevencie onkologických ochorení . Skupinu viedol RNDr. Ján Sedlák DrSc. foto: Ing. JánKo ©ák
236 fotek, 31.1.2011, 3 110 zobrazení, přidat komentář | lidé
Tento deň bol dňom odovzdávania vysvedčení, dňom ktorým sa končil prvý polrok, keď nastal čas zberu polročnej úrody. Preto večerný program vo forme tradičného gymnaziálneho plesu bol veľmi pekným, slavnostným, a radostným vyvrcholením. Organizátorom všetko vyšlo a ples bol vydarenou akciou plnou tanca, radosti a veselosti. Polnočná tombola potešila mnohých prítomných darčekmi a absolútnu víťazku tomboly milo prekvapila kamerou. Potešte sa aj Vy pohľadom na našich plesajúcich! http://www.youtube.com/watch?v=1gMzPytKCSQ
http://www.youtube.com/watch?v=WAlu-d7wj6M
http://www.youtube.com/watch?v=5EAMxeVVvLQ foto:Ján Kocák
88 fotek, 31.12.2010, 909 zobrazení, přidat komentář | lidé
Záver kalendárneho roka 2010 ukončil vyučovanie skôr a študenti a učitelia školy sa zišli v aule na spoločnej rozlúčke. Vďaka umeleckej škole ZUS Humenné bol hudobný koncert s tanečnými vystúpeniami a koledami pekným prechodom na vianočnú atmosféru, na čas lásky a pokoja. foto: Ing. JánKo ©ák

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.