Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
472 alb 134 708 zobrazení 361 oblíbených alb 2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

reklama

29 fotek, 12.11.2012, 1 195 zobrazení, přidat komentář | lidé
Prvé tri stužkové slávnosti sa konali 9. a 10.11.2012. V pondelok sa krátkymi ukážkami z programu predviedli naši maturanti počas veľkej prestávky svojim spolužiakom v škole.Videa hľadajte tu http://www.youtube.com/watch?v=0W3-H6KQkVw
http://www.youtube.com/watch?v=ZE7bpiVEcGshttp://www.youtube.com/watch?v=KArFk3JugGkhttp://www.youtube.com/watch?v=9xRZhsue8Wchttp://www.youtube.com/watch?v=OSAwkv4jnak foto: Ján Kocák
26 fotek, listopad 2012, 535 zobrazení, přidat komentář
V dňoch 4. 11 až 6.11. 2012 sa žiaci druhého a tretieho ročníka spolu s pani učireľkou Baľákovou a Dzurkovou zúčastnili exkurzie vo Viedni. Cestou tam si urobili i zastávku v nádhernej Budapešti. V rakúskej metropole navštívili známe miesta ako zámky Schönbrunn (letné sídlo Habsburgovcov), Hofburg (zimnú rezidenciu Habsburgovcov) a Belvedere (barokový palácový komplex, ktorý postavil princ Eugen Savojský). Zaujímavý bol aj tzv. Stephansdom (Štefánsky dom), kde si obzreli podzemné katakomby s kostrami a dievčatá zas obdivovali najdrahšiu ulicu vo Viedni so svetoznámymi módnymi značkami, či tzv. Hundertwasser - Krawina- Haus. Už sa tešíme na budúci rok, keď sa do hlavného mesta Rakúska opäť vrátime.
176 fotek, 30.10.2012, 2 738 zobrazení, přidat komentář | lidé
Prijímanie prvákov medzi gymnazistov prebieha formou krásneho večera s programom, množstvom súťaží a slávnostným sľubom, ktorým uchá sľubujú vernoť a poslušnosť starším gymnazistom. Tohoročný uchaľák sa konal 30.10. 2012 foto:Ján Kocák
dni knihy  0
223 fotek, 22.10.2012, 947 zobrazení, přidat komentář
Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice vyhlasovanej MŠ SR k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Medzinárodný deň školských knižníc je vyhlásený na 22. októbra 2012 (t.j. pondelok). PK SJL v spolupráci so študentmi nášho gymnázia pripravila podujatie s rôznymi aktivitami podľa predloženého programu.
Žiaci 1. - 3. ročníka za zapojili do promenády literárnych postáv v aule školy. Žiaci 1. ročníka sa v rámci svojich tried zúčastniili na besedách o nimi vybratých literárnych dielach v knižnici podľa priloženého harmonogramu. Pre žiakov 2. ročníka bola v auditóriu školy pripravená výstava plagátov žiakov 3. ročníka stvárňujúcich hlavnú tému knihy „Biznis môjho života“. Úlohou žiakov bolo originálnym spôsobom interpretovať plagáty. Žiaci 3. ročníka pripravili inscenácie literárnych diel, ktoré sa konali v auditóriu počas 6. a 7. vyučovacej hodiny.
Na záver sa uskutočnila anketa o najoriginálnejšie stvárnenie literárnych postáv.
2012 ISIC  0
20 fotek, 26.10.2012, 237 zobrazení, přidat komentář
využívanie študentských kariet foto: Ing. JánKo ©ák
64 fotek, 25.10.2012, 1 037 zobrazení, přidat komentář | lidé
Medzitriedny basketbalový turnaj Gymnázia arm. gen. L. Svobodu sa konal v dňoch 24. a 25 . 10. 2012 v telocvični školy. Chlapci a dievčeatá išli v športovom zápolení nechať dušu a tak o zaujímavé a dynamicky sa meniace herné situácie nebola núdza. Pozrite si fotočky, pribudnú aj videa.foto: Ing. JánKo ©ák
39 fotek, 25.10.2012, 639 zobrazení, přidat komentář | lidé
Evakuačné tranzitné stredisko v Humennom je pre mnohých Humenčanov veľká neznáma. Naši študenti mali 25.10. 2012 na krátkej besede možnosť spoznať osudy a názory ľudí, ktorí boli na tom tak zle, že museli opustiť svoju rodnú krajinu a hľadajú pomoc a porozumenie u nás. Rozličnosť kultúr, náboženstiev robí z tejto komunity ukážkovú vzorku z celého sveta. Študenti sa mali možnosť opýtať, čo ich zaujíma o svete, ktorý je tak ďaleko a je iný ako náš, ale ľudia tam majú veľmi podobné túžby a sny ako my. foto: Ján Kocák
ZRPS 2012  0
11 fotek, 18.10.2012, 533 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 18.10.2012 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie ZRPŠ. Správu o štúdijných výsledkoch za rok 2011/2012 podal riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Spávu o použití finančných prostriedkov ZRPŠ predniesla Iveta Zolotová. Informáciu o nezmenenom poplatku za žiaka na rok 2012 podal Mgr. Richard Karabín, predseda Rodičovskej rady pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Nataša Mocáková. Po skončení plenárneho zasadnutia sa konali v triedach triedne zasadnutia ZRPŠ. foto: Ing. JánKo ©ák
30 fotek, podzim 2012, 141 zobrazení, přidat komentář
SchulBrücke 2012
V dňoch 21.-28. septembra 2012 sa šiesti žiaci DSD triedy 4.D a jeden žiak 3.D triedy v sprievode p.Baľákovej zúčastnili jubilejného 10. projektového stretnutia SchulBrücke v nemeckom meste Weimar. Témou prednášok a workshopov bol pojem národ, myšlienky a program kozmopolitizmu v dielach Weimarskej klasiky. Na stretnutí sa zúčastnili mladí ľudia z Talianska, Poľska, Francúzska, Nemecka a Slovenska.Naši žiaci tak mali možnosť nadviazať kontakty s mladými ľuďmi z cudziny a vyskúšať si znalosti nemeckého jazyka v priamom kontakte.Sme radi, že projekt pokračuje aj v budúcom školskom roku a radi sa ho opäť zúčastníme.
60 fotek, říjen 2012, 1 116 zobrazení, přidat komentář | lidé
V piatok 5.10.2012 končila v Humenskom múzeu výstava fotografií pána Haľka "Humenné na dobových pohľadniciach". Mnohé ulice mesta už vyzerajú ináč. Zo starých fotografií dýchala atmosféra staručkej monarchie v našom meste. Boli tam fotografie z prvej aj druhej svetovej vojny. Starí Humenčania by si určite pri pohľade na už neexistujúce domy spomenuli na svoje detsvo a mladé časy. V druhej časti expozície boli maľby maliarok. Jedna sa volá Elília Esther Ksenzsighová a druhá Natália Studenková. Nádherné svetlé letné obrazy osviežovali hrubé múry Humenského kaštieľa. Výstava sa našim žiakom páčila. Zapísali sme sa do pamätnej knihy a išli pred levy zosnímať klasickú triednu fotočku 4.B. foto: Ing. JánKo ©ák
54 fotek, 26.9.2012, 989 zobrazení, přidat komentář | lidé
V rámci činnosti Slovenskej asociácie študentov medicíny - SLoMSA a prednášok Ligy proti rakovine navštívili našu školu študentky 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Košice Katarína Venceľová a Júlia Vasiľová. Spolu s našimi dievčatami prešli v rámci starostlivosti a informovanosti otázky v gynekologickej oblasti. Foto: Ing. Ján Kocák
38 fotek, 21.9.2012, 656 zobrazení, přidat komentář | lidé
Našu školu navštívila naša bývalá študentka v súčasnosti úspešná módna návrharka Lydia Eckhardt http://www.lydiaeckhardt.com/. Porozprávala našim študentom o svojich spomienkach na školu, o svojich začiatkoch, o svojich životných vzoroch, o svojej práci, rodine a o tom, čo považuje v živote za najdôležitejšie - http://youtu.be/sqszYvK8f4M .
Študentom sa páčila a na koniec jej dali zopár otázok, čo o nej zaujíma ich. foto: Ján Kocák
12 fotek a 15 videí, květen až červen 2012, 382 zobrazení, přidat komentář
31.52012 skoky behy foto: Ing. JánKo ©ák
27 fotek, 15.6.2012, 609 zobrazení, přidat komentář
To, že vyučovacie hodiny nemusia byť iba o učebniciach, testovaní alebo analýzach diel svedčí aj minulotýždňová príprava a následne aj realizácia 3 dramatických výstupov - Perníková chalúpka, Červená čiapočka či paródia na Molierovho Lakomca žiakmi 2. C triedy (tr. učiteľka Mgr. Jana Oreská). Počas hodín literatúry si zhotovili kulisy, rozdelili herecké úlohy, nacvičili krátke výstupy a v piatok 15: júna 2012 vo svojej učebni predviedli svoje herecké umenie. Je nutné povedať, že hoci nešlo o profesionálnych hercov, svojich úloh sa zhostili naozaj zodpovedne. Škoda len, že fotoaparát nedokázal zachytiť celkovú atmosféru, ktorá v piatok na 7. vyučovacej hodine v triede vládla. Ostáva mi len dúfať, že takýchto hodín bude v budúcnosti viac. (vyučujúca Mgr. Henrieta Mandzáková)
22 fotek, 20.6.2012, 581 zobrazení, přidat komentář
V stredu 20. 06. 2012 po 3. vyučovacej hodine na škole prebiehali rôzne aktivity v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie, ktorý v tomto roku prebieha od 18. - 22. júna.
Žiaci školy pripravili rôzne aktivity, cieľom ktorých bolo zvýšiť informovanosť o tejto problematike. V auditóriu žiaci III. D pod vedením p. Drozdovej predstavili dvojročný projekt Do it for the future žiakom zo ZŠ na Laboreckej a Hrnčiarskej ul. v Humennom, ktorým sa projekt zameraný ochranu životného prostredia veľmi páčil. Žiaci I. E pripravili na spojovacej chodbe nástenky s fotkami a prezentácie, na ktorých boli zachytené čierne skládky odpadu v Humennom a okolitých obciach. Žiačky III. C odprezentovali pred žiakmi všetkých tried II. ročníka prácu Alternatívne zdroje energie, súčasťou ktorej bol aj menší kvíz. Do programu Energetického dňa sa zapojili aj najmladší spolužiaci z kvarty, ktorí pod dohľadom starších spolužiakov z II. B a III. C v aule výtvarne vyjadrili ako si predstavujú energiu budúcnosti. Tento deň sa vydaril a naši žiaci svojimi aktivitami vyjadrili, že tieto problémy im nie sú ľahostajné. foto: Ing. JánKo ©ák
94 fotek, 20.6.2012, 792 zobrazení, přidat komentář
20.6.2012 PK TV organizovala 7.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY: Po stopách maratónskych legiend. V tomto roku je to John Farrington. V roku 2012 si pripomíname 40. výročie víťazstva vynikajúceho austrálskeho vytrvalca, Johna Farringtona na maratóne v Košiciach v roku 1972. John Farrington patril spolu so svojím krajanom Derekom Claytonom k najlepším maratóncom na svete a ich štarty v Košiciach sa stali ozdobou pretekov.
Naša štafeta bola zložená z 20 dievčat a 22 chlapcov školy. Každý študent odbehol 1 km na
čas. Všetci zúčastnení štartovali v jednotných tričkách s logom maratónu mieru. Prvých päť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v nedeľu 7. októbra postaví na štart 89. ročníka Medzinárodného maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Na záverečnom kilometri sa všetkých 42 účastníkov štafety spojí, aby spoločne dobehli do cieľa maratónskeho behu v strhujúcej atmosfére aplaudujúcich divákov v pešej zóne Košíc. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť
maratónskeho diania. foto: Ing. JánKo ©ák
27 fotek, 13.6.2012, 803 zobrazení, přidat komentář
Toho roku našu školu navšívil pán Ford spolu so svojou manželkou a poskytli hodiny native speaking lessons pre žiakov našej školy. Sme im veľmi povďační za tieto milé spestrenia výuky anglického jazyka. Naš žiaci sa na nich veľmi tešia. http://youtu.be/G6S2Zsoye2Ehttp://youtu.be/WcVkkR8XCCw foto: Ján Kocák
11 fotek, červen 2012, 439 zobrazení, přidat komentář | lidé
Diplom z nemeckého jazyka „DSD“, ktorý udeľuje Konferencia ministrov kultúry Spolkovej republiky Nemecko sa teší na Slovensku veľkej obľúbenosti. Na celom Slovensku ho v tomto roku získa viac ako 330 žiačok a žiakov, medzi nimi i našich 12 študentov. Naši gymnazisti mali prvýkrát česť zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní diplomov z nemeckého jazyka. Po štvorročnom úsilí, úspešných písomných a ústnych skúškach si vo štvrtok 31. mája 2012 prevzali z rúk veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike Dr. Axel Hartmanna ich diplomy
53 fotek, 25.5.2012, 762 zobrazení, přidat komentář
druhý ročník hore cez Barančovú, na Hubkovej stanoviská a naspäť spodkom cez Handrix ku KaSke foto: Ján Kocák
85 fotek, 23.5.2012, 917 zobrazení, přidat komentář | příroda
kurz ochrany života a zdravia 23.5.2012 foto: Ján Kocák

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.