Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
448 alb 123 663 zobrazení 348 oblíbených alb 2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

reklama

68 fotek, prosinec 2011, 707 zobrazení, přidat komentář | lidé
S pomocou sponzora firmy Energy system sa podarilo pripraviť pre študentov, ktorí najlepšie reprezentovali v poslednom roku našu školu na súťažiach víkendové stretnutie na Šírave, kde im pán riaditeľ odovzdal pamätný list a sladkú odmenu, poďakoval sa za vzornú reprezentáciu a poprial, aby sa im i naďalej darilo v ich aktivitách, ktoré robia nad rámec vyučovania. foto Kristína Karabínová
30 fotek, podzim 2011, 517 zobrazení, přidat komentář
Pre študentov, ktorí prejavili záujem sa uskutočnil v rámci aktivity predmetovej komisie anglického jazyka poznávací zájazd do Londýna. Navštívili štát prvých manufaktúr, svetových univerzít, zažili povestnú Londýnsku hmlu, Big Ben, Tower Bridge, Buckinghamský palác, námestie Trafalgar, Greenwich. foto: Dominik Burcin
38 fotek, 1.12.2011, 293 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 1.12.2011 sa uskutočniilo na SPŠE v Prešove krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní 2011. Tohto roku došlo k zmene hodnotenia, žiaci sa prihlásili na portál súťaže a tam odovzdávali a ladili jednotlivé úlohy. Príklady boli trochu ťažšie ako v minulosti. Výsledky sú umiestnené na stránke školy http://www.spse-po.sk/public/. Víťazom blahoželáme k postupu na celoslovenské kolo. Porazených niet, pretože to bola ďalšia skúsenosť a motivácia na ďalšie štúdium. foto: Ing. JánKo ©ák
35 fotek, 30.11.2011, 290 zobrazení, přidat komentář | umělecké
Okamih času stačil na nasnímanie situácie v danom mieste v danom priestore, ostáva zachytený a my máme stále možnosť si ten krátky okamih pripomenúť. Ako na Vás po čase pôsobí? Skúste sa pozrieť na chvíľu zastať a porozmýšľať.
156 fotek a 3 videa, listopad 2011, 927 zobrazení, přidat komentář | lidé
prednáška proti fajčeniu, astronomická prednáška o vzniku vesmíru prednášajúci Michal Maturkanič Humenská hvezdáreň http://www.youtube.com/watch?v=JlBbJwesZx8, predstavenie centra mladých (www.icm.sk, www.facebook.com/icm.humenne), Európska dobrovoľnícka služba v rámci programu Mládež v akcii, deň otvorených dverí, prednášky z regionálnej histórie KVH Beskydy, medzitriedny volejbalový turnaj, to sú niektoré z aktivít, ktoré sa v týždni okolo 17. novembra udiali na našej škole foto: Ing. JánKo ©ák
228 fotek, 21.10.2011, 2 580 zobrazení, přidat komentář | zábava
Tradičný úvod školského roka prijímaním prvákov do cechu gymnazistov bol tohoto roku vo veselom gazdovskom štýle, kde sa bavili a smiali všetci. budú aj videa 8)http://www.youtube.com/watch?v=MirUnlDdYjIhttp://www.youtube.com/watch?v=zJTy5nlpjV4 foto: Ing. JánKo ©ák
13 fotek, 20.10.2011, 350 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 20.10.2011 sa konalo v aule školy plenárne zasadnutie ZRPŠ. Prerokovali sa výsledky školy v minulom roku a schválil sa príspevok do ZRPŠ na rok 2011/2012. Po skončení sa rozišli rodičia a vyučujúci do tried, kde pokračovali triednymi zasadnutiami. foto: Ing. JánKo ©ák
41 fotek, srpen až říjen 2011, 750 zobrazení, přidat komentář | lidé
koncom letných prázdnin a začiatkom školského roku sa na našom Gymnáziu podarilo prostredníctvom projektu Komprax zrealizovať :
Skrášlenie prostredia školy tematickými maľbami na stenách chodieb a tried.
Prostredie, v ktorom študenti trávia podstatnú časť dňa by malo pôsobiť motivačne a vytvárať tak príjemnú atmosféru, a práve preto sme sa rozhodli spestriť interiér školy zaujímavými tematickými kresbami ako sú karikatúry, prírodné motívy a podobne, ktoré spríjemnia študentom dni strávené v škole a vytvoria estetický zážitok. V dôsledku týchto malieb nadobudli chodby, ktorými študenti každodenne prechádzajú kvalitnejší a živší charakter, o ktorom sa už presvedčte sami.
Sprístupnenie informácií o projektoch prebiehajúcich v škole pre žiakov inštaláciou informačných panelov v priestore spojovacej chodby.
Na našej škole sa už podarilo uskutočniť mnoho projektov , no len malá časť žiakov školy vie, o ktoré ide. Preto sme sa rozhodli, že priestor spojovacej chodby naplno využijeme a zároveň ho aj vynovíme, a to nainštalovaním informačných panelov, ktoré budú žiakom školy pripomínať, ktoré projekty sa už v škole zrealizovali alebo naopak ešte stále prebiehajú, takže žiaci majú šancu sa do týchto projektov zapojiť a všetky potrebné veci sa dozvedia práve na už spomínaných paneloch. Za najvhodnejšie miesto na škole sme si vybrali práve spojovaciu chodbu, pretože týmto miestom denne prejdú takmer všetci žiaci školy, a tak podľa nás panely najlepšie splnia svoju úlohu práve tu.
Projekt zrealizovali : Terézia Struňaková, Tatiana Vaššová, Peter Pavlenko
35 fotek, 23.9.2011, 630 zobrazení, přidat komentář | lidé
Veľmi príjemné stretnutie s dievčatami z azylového domu v Humennom. Prišli k nám v máji 2011 z Afganistanu cez Irán a tešia sa na USA, kde dostanú azyl . Spoznali sa v tábore. Študenti sa pýtali na zvyky, jedlo, prírodu, náboženstvo a život v Afganistane, čo sa im páči v Humennom. Rozprávali sa v angličtine s jemným perzským prízvukom. foto: Ján Kocák
146 fotek, leden 2005 až září 2011, 909 zobrazení, přidat komentář | lidé
V čase, keď si väčšina študentov užíva sladké obdobie prázdnin, sa piati slovenskí študenti vydali na ďalekú cestu do Thajska do Bangkoku. A podarilo sa im so cťou hájiť naše farby. Získali tam v celosvetovej konkurencii veľkolepý úspech: tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Je to v 13 ročnej histórii účasti Slovenska na tejto súťaži najlepší výsledok. Potešte sa atmosférou súťaže, krásami krajiny, exotickou prírodou. Zloženie súťažného týmu: zlato Jakub Šafin, (Gymnázium P. Horova, Michalovce), Ján Pulmann (Gymnázium Grösslingova, Bratislava) a Jakub Kocák (Gymnázium L. Svobodu, Humenné), striebro Matej Balog (Gymnázium Grösslingova, Bratislava) a bronz Peter Kosec (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín). Prvá úloha sa týkala problému pohybu troch telies, druhá analýzy stavu mydlovej bubliny s elektrickým nábojom, tretia rozptylu iónu na neutrálnom atóme. V oboch experimentálnych úlohách sa súťažiaci stretli s čiernou skrinkou. V prvej merali elektrické vlastnosti kapacitného merača, v druhej vyšetrovali parametre zaujímavého fyzikálneho kyvadla.
Súťaže sa zúčastnilo 393 súťažiacich z 85 zúčastnených krajín. Slovensko sa spomedzi nich umiestnilo v neoficiálnom poradí na celkovo 16. mieste, spomedzi 42 krajín Európy sme skončili po Rumunsku, Nemecku a Turecku na výbornom 4. mieste. Pred súťažou študentov pripravovali a počas súťaže sprevádzali lídri prof. Ing. Ivo Čáp CSc. zo Žilinskej univerzity a RNDr. Ľubomír Mucha z Technickej univerzity Košice. Srdečne blahoželáme všetkým, ktorí našim talentom pomáhali a držali im palce. Je to úspech celého týmu a radosť celého Slovenska. fotografie poskytli všetci účastníci 8)
49 fotek, 28.6.2011, 686 zobrazení, přidat komentář | lidé
Triedny výlet 2.B bol "načasovaný" 28.6.2011, keď bolo zamračené a občas pršalo. To nás samozrejme neodradilo a náš cieľ nám neunikol. Po túre sme si sadli na čapovanú kofolku a teplý čajík. Ešteže výhľad na Humenné nám nezaclonili mračná. Náladu nám počasie nepokazilo. foto: Monika Sentálová
40 fotek, 27.6.2011, 596 zobrazení, přidat komentář | lidé
Na záver roka sa konala v rámci debatného krúžku akademická debata študentov proti učiteľom. Učitelia na záver poučili študentov o zmysle debaty, o dôležitosti vlastných argumentov, o spôsobe ich prednesu a o etických zásadách debaty. foto: Ľubomír Ontkoc
130 fotek a 1 video, 16.6.2011, 935 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport
Školské kolo bežeckých pretekov v rámci akcie BIKILA 2011 16.6.2011 sa konalo za slnečného a teplého počasia. Prví traja z chlapcov a dievčat postupujú na vyššie kolo súťaže do Košíc. Pozrite si ako urputne zápolili naši športovci . foto: Ján Kocák
67 fotek, 7.6.2011, 1 627 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 8.a 9.júna prebiehali na našej škole projektové dni. Študenti 1. ročníka obhajovali svoje projekty v rámci predmetu TFP. Prezentovali svoju prácu a schopnosti s touto prácou oboznámiť svojich spolužiakov. foto: Ing. JánKo ©ák
280 fotek, květen 2011, 1 571 zobrazení, přidat komentář | lidé
Na našej škole prebiehajú počas ústnych maturít niekoľko dní sprievodné akcie pre ostaných študentov. Orientačný beh, hod granátom, prenos zraneného, presun po lane, topografia, civilná ochrana, streľba zo vzduchovky a turistická prechádzka sú náplňou kurzu ochrany života a zdravia. Pozrite si fotogalériu. Počasie tejto akcii bolo tohto roku priaznivo naklonené. foto: Ing. JánKo ©ák
video viď http://www.youtube.com/watch?v=dEsnITsVz7o
135 fotek, květen 2011, 2 026 zobrazení, přidat komentář | lidé
v týždni od 16. do 20. mája sa v našej škole žalo na poli vedomostí v ústnej časti maturitných skúšok foto: Ing. JánKo ©ák
63 fotek, 12.5.2011, 367 zobrazení, přidat komentář | lidé
fotogaléria praktická časť maturitých skúšok SOŠ polytechnická Humenné 2011 odbory mechanik počítačových sieti, stavebná výroba, poštová prevádzka foto: Ing. JánKo ©ák
97 fotek, 6.5.2011, 1 440 zobrazení, přidat komentář | lidé
Piatok 6.5.2011 bol dňom, keď sa naši štvrtáci rozlúčili so svojou alma mater a nastúpili na akademický týždeň. "Stále sa niečo končí a niečo začína... "
Prajeme Vám veľa šťastia pri zelenom stole a nech Vám veje dobrý vietor vo Vaších plachtách nad vodami vysokých škôl. 8) foto: Ing. JánKo ©ák
65 fotek, 14.4.2011, 550 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 14. a 15.4.2011 prebiehala na Strednej odbornej škole technickej v Humennom na Družstevnej ulici praktická časť maturitných skúšok. Maturanti preukazovali svoje vedomosti a zručnosti u majstrov Ing. Štefana Juška, Ing. Radoslava Halgaša a Ing. Juraja Biľanského. foto: Ing. JánKo ©ák
33 fotek, 28.3.2011, 660 zobrazení, přidat komentář
Na našej škole sa začal nový projekt "Do it for the future" (pokračovaním projektu Comenius), ktorého úlohou je informácia a praktické návyky v separovaní odpadu. V tomto týždni sme si pripomenuli aj deň učiteľov a tak je v galérii aj zopár záber z tohto dňa.
foto: Ľubomír Ontkoc 3.E

Komentáře

přidat komentář