Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
472 alb 134 717 zobrazení 361 oblíbených alb 2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

reklama

AIDS 2017  0
23 fotek, 13.11.2017, 1 206 zobrazení, přidat komentář | lidé
Hrou proti AIDS – Pod týmto názvom sa 13. 11. 2017 na našej škole uskutočnila zaujímavá akcia pre prvákov školy. Tento interaktívny projekt je súčasťou Národného programu prevencie HIV/AIDS. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom základné informácie o danej problematike, eliminovať mylné názory a mýty, dať im priestor k zamysleniu sa o vlastných postojoch a názoroch, upriamiť ich pozornosť na striedmy spôsob života v partnerskej vernosti. Žiaci súťažnou formou pracovali na stanovištiach, kde plnili rôzne úlohy. Najviac bodov získali žiaci I.A triedy, no víťazmi sa stali všetci účastníci akcie, ktorá mala u nich pozitívny ohlas. foto: JánKo cák
12 fotek a 4 videa, 13.11.2017, 452 zobrazení, přidat komentář | lidé
Naši maturanti zo 4B nám v pondelok 13.11.2017 počas veľkej prestávky predstavili tanečnú ukážku z ich stužkovej. Video si pozrite na YT :

https://youtu.be/3diRQrYOQKIhttps://youtu.be/3StZRu-7B4Ihttps://youtu.be/OEHKBM80_IQhttps://youtu.be/hYUZ7pdVfbw
74 fotek, 13.11.2017, 318 zobrazení, přidat komentář | lidé
Náš bývalý absolvent Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. nám v pondelok 13.11.2017 priblížil svoju profesionálnu dráhu úspešného paleontológa. Veľmi podrobne sa snažil študentom vysvetliť ako bol v mladosti motivovaný a ako sa mu cestou štúdia aj na našej škole darilo získať tie životné hodnoty, postoje a zásady práce, ktoré mu za dlhé roky vedeckej práce vo svete priniesli úspech a uznanie v medzinárodných vedeckých kruhoch. Nezabudol pripomenúť, prečo sa vrátil naspäť na východné Slovensko a zaujal pozíciu na svojej bývalej alma mater ako vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ Košice. Pozrite si aspoň ukážku z jeho prednášky, kde sa snaží vysvetliť vedecké neinvazívne postupy a najnovšie techniky, ktoré používajú na spracovanie zachovalých skamenelín kostí a vajec dinosaurov. video zo záveru prednášky si pozrite tu. https://youtu.be/yJnSzhLzQWI
228 fotek, 3.11.2017, 1 935 zobrazení, přidat komentář | lidé
V piatok 3.11.2017 zrealizoval tím tretiakov Gymnázia arm. gen L. Svobodu Humenné pre našich prvákov nezabudnutelnú akciu imatrikulacný ples - uchalák. Pripravili im slušivé oblecenie, program, sútaže, hudbu, tanec a dobrú zábavu. Nakoniec prváci vyslovili slub a stali sa oficiálne platnými clenmi školy. Organizacne viedli prípravu a realizáciu študentská rada a pedagógovia Mgr. Danka Capová a MVDr.Daniela Chabová. Študenti sa výborne zabavili a zatancovali si. Dakujeme. videa si pozrite tu: https://youtu.be/1F1NnYuELCQhttps://youtu.be/4Xe-kBnw91shttps://youtu.be/XGIERywRLCohttps://youtu.be/Y2fCJCOIrrQ foto: JánKo cák
3 fotky, říjen 2017, 346 zobrazení, přidat komentář | lidé
Študenti našej školy vytvorili dve družstvá a dna 27. 10. 2017 sa v Košiciach zúcastnili matematickej sútaže študentov stredných škôl s názvom Košický Matboj. Prvé družstvo (družstvo žiakov prvého a druhého rocníka) bolo v zložení: Samuel Krempaský, Marek Terek, Natália Orlejová, Mária Jakubová. Druhé družstvo (družstvo žiakov tretieho a štvrtého rocníka) tvorili: Barbora Karolová, Ján Kacur, Damián Varga, Dávid Gulyás. Všetci sme im držali palce a k výsledku v tvrdej konkurencii blahoželáme a do budúcna prajeme vela úspešných matematických sútaží. foto Milan Krempaský
10 fotek, říjen 2017, 475 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dnoch od 19. do 22. októbra sa žiaci nášho gymnázia zúcastnili podujatia s názvom BRATMUN - Bratilava Model United Nations. Cielom tejto akcie je podporovat mladých ludí v rozvíjaní a komunikácii v anglickom jazyku a taktiež k vytváraniu si názorov a diskutovaní o aktuálnych problémoch, ktoré dnes hýbu svetom.Študenti Viktória Švigárová (3.C), Sára Jakubcová (3.C), Kristína Telepcáková (3.D),Viktória Onderková (4.E) a Dávid Gulyás (4.A) pod vedením Mgr. Diany Francúzovej reprezentovali delegáciu Kanady. Každý študent bol pridelený k inej riešenej oblasti. Spektrum preberaných tém bolo naozaj pestré.Rozoberali sa problémy politické, environmentálne ci problémy spojené s právami ludí, umelou inteligenciou, hrozbou vojnových útokov a pod. Naši študenti sa v konkurencii bilingválnych a zahranicných škôl nestratili, zlepšili si svoje jazykové a komunikacné schopnosti, spoznali nové kultúry a nadviazali nové priatelstvá. Viktória Švigárová
146 fotek, 26.10.2017, 1 056 zobrazení, přidat komentář | lidé
Vo štvrtok 26.10.2017 sa na našej škole konali zasadnutia triednych rodičovských združení. Školský výbor ZRPŠ zorganizoval tradičný Európsky deň rodičov. Po kultúrnom programe za účasti našich študentov Adela Šalatová, Marek Klič, Timea Lacová, Branislav Švec, Andrea Škubová, Simona Raganová, Sylvia Gerdová, Zoja a Nataša Nováková, Lukáš Drozd, Filip Barabáš a Alžbeta Kuncová vystúpili folkórny súbor Chemlon, spevácky, tanečný pár spoločenského tanca . Potom sa podávali regionálne jedlá krajín celej Európy. Bola tu jedinečná príležitosť na neformálne rozhovory rodičov a učiteľov. V družnom rozhovore o štúdijných úspechoch a problémoch našich žiakov zotrvali rodičia s učitelmi pár hodín. Veríme, že sa nám podarilo veľa štúdijných problémov vyriešit k spokojnosti všetkých úcastníkov Európskeho dňa rodičov.
27 fotek, 23.10.2017, 408 zobrazení, přidat komentář | lidé
V pondelok 23.10.2017 sa už tradicne na našej škole konala sútaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pri príležitosti Medzinárodného dna školských knižníc. Témou 13. rocníka tohto celoslovenského projektu bol „Den Milana Rastislava Štefánika“. Pocas vyucovania sme sa mohli originálnym spôsobom zoznámit so zaujímavostami zo života M. R. Štefánika. Naši študenti si pre svojich spolužiakov a ucitelov pripravili stanovištia, na ktorých prezentovali Štefánika v jeho jednotlivých životných rolách, ktorých nebolo málo - bol študentom, fotografom, astronómom, generálom, politikom i diplomatom. Atmosféru dna dotvárala výzdoba – maketa Štefánikovej mohyly na Bradle, makety jeho osoby v životnej velkosti a papierové lietadlá, ktoré sú nielen symbolom jeho leteckej kariéry, ale aj študentského života. foto: JanKo
13 fotek, říjen 2017, 267 zobrazení, přidat komentář | lidé
Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa konalo 18.10.2017. Naši študenti súťažili v dvoch kategóriách: mladší kategória B a starší kategória A. Sútažiaci vypracovali svoje programy v jazyku Python a  C++. Na krajské kolo postupujú starší Dávid Gulyas 4Aa Ján Kačur 4E a mladší Samuel Krempaský 2B a Dávid Belcák 2A. Úlohy boli toho roku náročné. Všetkým účastníkom dakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Na posledných snímkoch najlepší v kategórii A a v kategórii B. foto: Ing. Ján Kocák
17 fotek, říjen 2017, 302 zobrazení, přidat komentář | lidé
Krajské kolo v cezpolnom behu sa konalo 12.10.2017 v prekrásnej prírodnej scenérii v Stredovekom vojenskom tábore pod Lubovnianskym hradom. Sútaž prebiehala v preteku
jednotlivcov a trojclenných družstiev základných a stredných škôl. Za krásneho slnecného jesenného pocasia štartovalo 144 pretekárov z dvanástich okresov Prešovského kraja. Našu
školu reprezentovali tieto žiacky: J. Kocáková (3.A), M. Jakubová (2.A), I. Švigárová (1.A). Dievcatá sa popasovali s dvojkilometrovou tratou a najlepšie z nich to zvládla Ivana Švigárová, ktorá obsadila 2. miesto. Blahoželáme a zároven im dakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
8 fotek, 12.10.2017, 373 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dna 12.10.2017 vydavatelstvo OXFORD University Press organizovalo na pôde našej školy metodický miniseminár pre ucitelov anglického jazyka základných a stredných škôl spojený s predajnou výstavkou kníh. Seminár bol venovaný problematike rozvoja komunikacných zrucností na hodinách anglického jazyka. Vdaka praktickým ukážkam ELT konzultanta pána Mgr. Romana Cancinova, zameraným na motiváciu žiakov rozprávat, správnu výslovnost, odstranovanie chýb vo výslovnosti a rozširovanie slovnej zásoby bol seminár nepochybne prínosom pre každého úcastníka. foto: JánKo cák
53 fotek, 6.10.2017, 381 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dna 6.10.2017 sa uskutocnilo okresné kolo v cezpolnom behu družstiev a jednotlivcov ZŠ a SŠ. Za každú školu mohlo štartovat maximálne jedno družstvo zložené z troch pretekárov. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Jana Kocáková (3.A), Mária Jakubová
(2.A), Ivana Švigárová (1.A),Samuel Merva ( 2.A), Jakub Tarca (2.D) a Jozef Frenák (1.D). I. Švigárová skoncila v kategórii jednotlivcov na peknom 2.mieste, M .Jakubová a S.Merva na 3.mieste. Družstvo chlapcov skoncilo na 2. mieste a družstvo dievcat na 1. mieste. Dievcatá postúpili na krajské kolo, ktoré bude 12.10.2017 v Starej Lubovni. Všetkým zúcastneným blahoželáme a dakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Prajeme vela úspechov na krajskom kole. foto: S. Merva a sútažiaci
102 fotek, 26.9.2017, 509 zobrazení, přidat komentář | lidé
V utorok 26. septembra 2017 sa aula Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom na pár hodín premenila na miesto, kde to doslova sršalo aktivitou mladých ľudí. Z každej strany sa ozývalo hneď niekoľko cudzích rečí naraz. Tento dátum totiž nesie označenie Európsky deň jazykov, a tak si gymnazisti pre svojich rovesníkov pripravili rôzne tvorivé aktivity v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Na celkovo desiatich stanovištiach sa postupne vystriedali početné skupinky žiakov z tried, ktoré mali v danom čase hodinu cudzieho jazyka, aby sa popasovali s rôznymi netradičnými úlohami. Myšlienkou celého podujatia bolo nielen zaujať a pobaviť, ale zároveň aj otestovať svoje jazykové zručnosti v praxi a uvedomiť si význam starého známeho "koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom." Súdiac podľa pozitívnej spätnej väzby od účastníkov podujatia a dobrej nálady pri každom stanovišti sa to tohto roku opäť vydarilo. Takže "spasibo, tschüss and see you next year, amigos." Mgr. Miroslav Selecký
17 fotek a 11 videí, leden 2007 až říjen 2017, 257 zobrazení, přidat komentář | lidé
Každý prvý októbrový víkend v Košiciach je Medzinárodný maratón mieru. Nádherné slnecné pocasie prialo tejto oblúbenej a verejnostou masovo podporovanej akcii aj toho roku. Pocet úcastníkov všetkých kategórii ako vozickári, korculiari, beh s detmi, 4,2 km , polmaratón a celý maratón prekrocil toho roku císlo 13 000 úcastníkov. Naša škola sa opät zapojila do Juniorskej štafety MMM. Pozrite si fotografie a krátke videa z akcie. video si pozrite tu: https://youtu.be/khd1cASAu_8 Oficálny web sútaže http://www.kosicemarathon.com/
22 fotek, 4.9.2017, 2 518 zobrazení, přidat komentář | lidé
V pondelok 4. septembra 2017 prišlo zopár nových študentov prvákov plných radosti a očakávania nových kamarátov, nových zážitkov do prvého ročníka našej školy. Privítali ich zástupcovia riaditeľa školy RNDr. Marián Hamrák a RNDr. Monika Onufráková. Predstavili im nových triednych učiteľov Mgr. Miloslava Seleckého v 1.A, PaedDr. Antóniu Stebnickú v 1.B, Mgr. Zuzanu Hrišovú v 1.C a Mgr. Zuzanu Tokárovú Ondrušovú v 1.D triede. Popriali im veľa štúdijných úspechov a zážitkov v novom prostredí. Študenti absolvovali obligátne prvé spoločné fotografie a pobrali sa v sprievode svojich triednych učiteľov spoznávať prostredie školy. Vitajte u nás a nech sa Vám u nás páči!
57 fotek, 30.6.2017, 2 219 zobrazení, přidat komentář | lidé
Posledný deň je dôvodom na radosť z dosiahnutých štúdijných výsledkov a nastávajúce obdobie prázdnin. V piatok 30.6.2017 triedni učiteila vyhodnotili prácu v tomto školskom roku a rozdali naším študentom koncoročné vysvedčenia. Milí študenti, prajeme Vám príjemné prázdniny a čakáme Vás v plnom zdraví a plných energie v ďalšom školskom roku. foto: JanKo cák
111 fotek a 1 video, 29.6.2017, 946 zobrazení, přidat komentář | lidé
Predposledný deň školského roka 2016/2017 sa na našej škole uskutočnila aj tohto roku akcia s názvom Gymnázium sa zabáva. Naši žiaci sa popasovali so 6 stanovišťami a veríme, že prežili pekné predpoludnie. Víťazom sa stala trieda 3.D s počtom bodov 74. Aj napriek tomu, že rovnaký počet dosiahla aj trieda 3.A. Víťazstvo patrí 3.D, ktorá súťažila s 22 žiakmi, kdežto 3.A len s 10 žiakmi. Tretie miesto patrí triede 2.D, ktorá dosiahla 70 bodov. Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin
Orava2017  0
12 fotek, červen 2017, 398 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 4.- 6. júna sa žiaci Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu spolu so svojimi učiteľkami zúčastnili exkurzie na Orave za účelom spoznávania života velikánov slovenského literárneho sveta. V prvý deň, v nedeľu, sme sa vydali do Levoče, kde sme navštívili radnicu, a neskôr obdivovali krásy rezby Majstra Pavla z Levoče. Večer sme sa ubytovali a vychutnali si večeru. Zvyšok večera sme obdivovali krásy tunajšieho kraja alebo sme sa venovali rôznym loptovým hrám v telocvični. V pondelok ráno sme po výdatných raňajkách nabrali nové sily a pobrali sme sa do Dolného Kubína, nádherného mesta plného múzeí, historických knižníc či rodných domov rôznych slovenských básnikov. V historickej knižnici sme mali jedinečnú možnosť vidieť najmenšiu knižku na Slovensku. Po nezabudnuteľnom zážitku sme sa presunuli do Leščín, kde sme navštívili evanjelický renesančno-gotický kostol. Pani sprievodkyňa nás oboznámila so životom ľudí, s ich zvykmi a mnohými zaujímavosťami z vtedajšej doby. Keď už sa naša exkurzia chýlila ku koncu, prezreli sme si posledných pár historických pamiatok ako Oravský hrad a rodný dom Martina Kukučína. Z majestátneho hradu sme mali výhľad na okolitú prírodu. Hrad je známy aj sochou dvojhlavého teliatka a neuveriteľným množstvom schodov. Dom, v ktorom sa Martin Kukučín narodil, zobrazuje tunajšie romantické priestory ako vystrihnuté zo starého filmu, ktoré hostia expozíciu Oravského múzea venovanú Martinovi Kukučínovi a jeho rodisku. Exkurzia bola zaujímavá, poučná a užili sme si ju naplno. Dozvedeli sme sa množstvo nových a žitočných informácií. Zistili sme, aký neľahký život mali naši básnici a mnohí sa svojho uznania nedožili. My si však na nich stále spomíname. -Zuzana Komanová 2D-
145 fotek, 21.6.2017, 652 zobrazení, přidat komentář | lidé
V stredu 21.6.2017 PK TV organizovala 12.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 20 dievčat a 22 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých šesť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania.

Najlepšie výsledky
Dievčatá:
1.miesto: Jana Kocáková 2.C 3:44,49
2.miesto: Nina Kollarčíková 1.A 4:01,03
3.miesto: Mária Jakubová 1.A 4:01,26
Chlapci:
1.miesto: Samuel Merva 1.A 3:06:08
2.miesto: Patrik Tkáč 3.D 3:08,79
3.miesto: Tomáš Sivčo 3.D 3:12,40

Akciu zorganizovali členovia PK TV pod vedením p. Capovej. foto : JanKo cák . Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť. Všetci podali kvalitné športové výkony (Bez zranení a zdravotných problémov)
TFP 2017  2
25 fotek, 7.6.2017, 862 zobrazení, přidat komentář
16.6.2017 Tvorba projektu Gagls Humenné

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.