Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

piki4 

Ján Kocák
402 alb104150 zobrazení64 oblíbených alb2 fanoušci
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné


reklama

5 fotek, 14.10.2015, 355 zobrazení, přidat komentář | lidé
14.10.2015 školské kolo súťaže ZENIT v programovaní 4 účastníci programovali v C++
26 fotek, 14.10.2015, 529 zobrazení, přidat komentář
Dňa 14. 10. 2015 navštívil našu školu Michael Oberhaus – odborný poradca nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka pre východné Slovensko. Našim žiakom odovzdal diplomy DSD I – certifikáty, ktoré potvrdzujú úroveň jazykových znalostí nemeckého jazyka na úrovni B1, resp. A2 Spoločného európskeho referenčného rámca. Skúšku DSD I urobilo v minulom školskom roku 16 žiakov, ktorí sa učia nemecký jazyk. Sme radi, že sme pána Oberhausa mohli opäť privítať na našom gymnáziu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ním a s nemeckou stranou, ktorú na východnom Slovensku zastupuje.
1 fotka, 12.10.2015, 446 zobrazení, přidat komentář
Dňa 6.10.2015 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov ZŠ a SŠ. Za každú školu mohlo štartovať maximálne jedno družstvo zložené z troch pretekárov. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Petronela Matiščáková (3.B), Rút Kuľhová (4.A), Stanislava Dudičová, Marián Roháľ (obidvaja 2.E), Tomáš Čabák (2.B) a Vratko Žolna (1.C). Petronela Matiščáková skončila v kategórií jednotlivcov na peknom 3. mieste. Za účasti deviatich SŠ skončilo družstvo chlapcov na 3. mieste a družstvo dievčat na 1. mieste. Dievčatá postúpili na krajské kolo, ktoré bude 15.10.2015 v Starej Ľubovni. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Na fotografii zľava Rút Kuľhová, Stanislava Dudičová, Petronela Matiščáková
24 fotek, září 2015, 1 170 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 18.9.2015 absolvoval prvý ročník účelové cvičenie. Počasie vyšlo, úlohy poplnené, nálada výborná, bolo fajn. foto: Mgr. Peter Sivák
6 fotek, 18.9.2015, 161 zobrazení, přidat komentář | lidé
18.9.2015
15 fotek, 2.9.2015, 3 395 zobrazení, přidat komentář | lidé
V stredu 2.9.2015 sme privítali na našej škole nových prvákov. Privítali ich zástupcovia riaditeľa školy RNDr. Marián Hamrák a RNDr. Monika Onufráková. Predstavili im triednych učiteľov Mgr. Petra Siváka, PhDr. Tatianu Sklenárovú Uramovú, Mgr. Lenku Ivanovú, Mgr. Júliu Borisovú , Mgr. Zuzanu Jakubovú. Popriali im veľa štúdijných úspechov a potom ich rozdelili do jednotlivých tried. Prajeme im, nech je nadchádzajúce obdobie štyroch rokov, najkraším obdobím ich života.
27 fotek, 30.6.2015, 1 964 zobrazení, přidat komentář | lidé
Posledný deň v škole, odovzdávanie vysvedčení, odchod na prázdniny, huráááá
121 fotek, červen 2015, 1 113 zobrazení, přidat komentář | krajina
Koniec školského roka býva náročný a preto triedne výlety plnia relaxačnú, poznávaciu, rekreačnú, športovú a zábavnú úlohu. Triedy učiteľov Mgr. Jána Bilíka Mgr. Antona Žida si vybrali rekrečné stredisko Hedera na brehoch Zemplínskej Šíravy. V areáli im bol k dispozícii zaujímavo riešený bazén vyhrievaný kombinovaným solárnym ohrevom a tepelným čerpadlom. Napriek teplote vzduchu 22 stupňov voda dosahovala 29 stupňov. Všetci boli zvedaví na novootvorené termálne kúpalisko v Kaluži a zvýhodnené vstupné 5 euro o na 3 hodiny využili už v prvý deň pobytu. Na druhý deň sa ochladilo, ale turistická vychádzka po žltej na Vinianske jazero padla vhod. Poobedie si žiaci spestril kolotočmi, jazdou na motokárach, volejbalom, biliardom, futbalom a bowlingom. Všetci došli domov veselí, zdraví a odpočinutí.
29 fotek, 17.6.2015, 824 zobrazení, přidat komentář | lidé
V stredu 17.6.2015 sa konalov aule školy prvé zasadnutie ZRPŠ našich novoprijatých prvákova ich rodičov. Zasadnutie otvoril riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Privítal rodičov a nových študentov školy a pripomenul, že v takomto počte a zostave sa už nezídeme. Podal krátke informácie o priebehu prijímacieho konania, o výbere cudzích jazykov a voľbe náboženskej výchovy prvákov. Potom informoval o tom, ako žiadať o oslobodenie z telesnej výchovy a spôsobe ospravedlňovaní žiakov z vyučovania. Riaditeľ školy oboznámil rodičov s výškou ročných poplatkov za ZRPŠ. Vysvetlil, že z týchto peňazí sa platia hlavne mimopredmetové aktivity študentov. Pán zástupca riaditeľa školy RNDr. Marián Hamrák informoval o poslaní školy a o skladbe predmetov v rámci školského vzdelávacieho plánu. Pani zástupkyňa RNDr. Monika Onufráková informovala o organizácií výuky, o pravidlách prezúvania sa žiakov, o pridelení a starostlivosti o nové šatňové skrinky. Keďže v diskusii sa nikto neprihlásil, vyzvala rodičov, aby odovzdali prihlasovacie lístky vedeniu školy.
115 fotek, červen až červenec 2015, 655 zobrazení, přidat komentář
Memoriál na počesť víťaza Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bol toho roku venovaný Auréle Vanderiessche. Traja najlepší postupujú na preteky v Košiciach. 17.6.2015 foto: Ján Kocák
6 fotek, 17.6.2015, 559 zobrazení, přidat komentář
Obľúbený lektor Mr Ford u nás znovu 17.6.2015
78 fotek, 11.6.2015, 1 597 zobrazení, přidat komentář | lidé
V dňoch 11. a 12 6.2015 si naši prváci prvý krát vyskúšali obhajobu svojej práce pred publikom. V rámci predmetu Tvorba projektu a prezentácií si pripravili prácu, prezentáciu a pred komisiou a spolužiakmi sa snažili výsledky práce a hypotézy obhájiť. Mnohé práce boli veľmi pekné na vysokej odbornej , obsahovej a formálnej úrovni. Cieľom je posilniť sebadôveru, korigovať prednes, potláčať trému a zvyšovať prezentačné schopnosti našich študentov. Skúsenosti z tejto obhajoby využijú naši študenti aj v ďalšom štúdiu a praxi.
24 fotek, 4.6.2015, 263 zobrazení, přidat komentář | lidé
Gym. arm. gen. L. Svobodu (predmetové komisie dejepisu a ruského jazyka) pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Československa Červenou armádou pripravilo v spolupráci s honorárnym konzulom Ruskej federácie pánom Ladislavom Štefkom výstavu fotografií s názvom: „Červená armáda pri oslobodzovaní Európy.“ Výstava sa nachádza v priestoroch gymnázia a potrvá do konca júna 2015.
2015 angl 0
17 fotek, 29.5.2015, 579 zobrazení, přidat komentář | lidé
Dňa 29.05.2015 vydavateľstvo Macmillan Education organizovalo na pôde našej školy metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka stredných škôl. Súčasťou seminára bola demo hodina so žiakmi 3. ročníka (žiaci z III.A, III.B a III.C triedy), ktorú viedol lektor anglického jazyka Mgr. Martin Jelínek. Počas celej hodiny vládla výborná nálada a skvelá pracovná atmosféra, aj vďaka našim nepochybne šikovným žiakom. Po hodine a krátkej prestávke nasledoval seminár, ktorého cieľom bolo oboznámiť učiteľov s motivačnými aktivitami pri osvojovaní si jazykových zručnosti vo výučbe anglického jazyka. Foto: Ing. Ján Kocák
100 fotek, 20.5.2015, 1 590 zobrazení, přidat komentář | příroda
Dňa 20.5.2015 tretí ročník a septima v rámci účelového cvičenia absolvovali turistickú vychádzku na Humenský sokol. Počasie slnečné po rannom daždi, trošku sparno, na kopci mierny vetrík. Na záver vedúca účelového cvičenia Ladislava Hricáková vyhodnotila výsledky tried za celé účelové cvičenie a odovzdala ceny pre víťazov. Tu je video https://www.youtube.com/watch?v=JHFu2KNXcCs . Vo štvrtok mali účelové cvičenie žiaci prvého a druhého ročníka. Topografia, zdravotnícka príprava, cvičenie s maskou im doplnili program účelového cvičenia.
102 fotek, květen 2015, 1 983 zobrazení, přidat komentář | lidé
Záver maturitných skúšok prebieha ústnou formou. Naši študenti úspešne obhajujú svoje vedomosti nadobudnuté počas štvorročného štúdia na našej škole. Je to obdobie našej žatvy, kedy po práci a námahe prichádza bohatá úroda vedomostí, zručnosi a návykov . Nech sa Vám, študenti naši drahí, darí aj na prijímacích skúškach a počas štúdia na vysokých školách. foto: Ján Kocák, 18.5.2015 -22.5.2015 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
132 fotek, jaro 2015, 704 zobrazení, přidat komentář | sport
Dňa 22.4.2015 sa v spolupráci s CVČ Dúha Humenné uskutočnilo na našej škole obvodné kolo v atletike žiakov a žiačok stredných škôl. Počasie nám prialo a súťažiacich bolo hojne. Prišlo okolo 110 účastníkov. Súťažilo sa v deviatich disciplínach. Víťazi jednotlivých disciplín postúpili na krajské kolo do Prešova, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.4.2015. Našu školu na krajskom kole reprezentovali: Ivana Ivaničková, Viktor Hopta a Viktória Mitrová. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a gratulujeme k dosiahnutým výkonom. Foto: Adam Dubas
14 fotek, 7.5.2015, 1 708 zobrazení, přidat komentář | lidé
7.5.2015 posledné zvonenie a rozlúčka maturantov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné
Vyberte si fotočku, ktorá sa Vám viac páči a jej link zdieľajte na facebukoj (prosím fotky nekopírujte 8)
SOFIA2015 0
1 fotka, 16.4.2015, 210 zobrazení, přidat komentář
Naša žiačka Otília Otavková (IV. E) zvíťazila v celoslovenskej esejistickej súťaži SOFIA 2015, ktorej
tohtoročná téma znela „Mám právo súdiť názor druhého?... Alebo má každý svoju pravdu?“. Súťaže
sa zúčastnilo viac ako 80 študentov stredných škôl z celého Slovenska, do finálovej dvadsiatky a na
víkendový pobyt na Donovaly sa spolu s Otíliou dostali aj Monika Kmeťová (IV.C)a Marek Burdeľ (III.E)
z našej školy. Gratulujeme. (info o súťaži nájdete na www.kolegium.org)
3 fotky, duben 2015, 251 zobrazení, přidat komentář
Dňa 8. apríla 2015 sa skupina študentov gymnázia arm. gen. L. Svobodu zúčastnila krajského kola dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Zo ziskom 120 bodov sa súťažnému družstvu v zložení Alexander Burda, Jozef Džubara a Jana Dzemjanová podarilo opäť suverénnym spôsobom zvíťaziť v krajskom kole. Ešte viac potešil pohľad na rebríček najlepších škôl v krajských kolách v celej Českej a Slovenskej republike. Spomínaných 120 bodov nám stačilo na 4. miesto medzi zúčastnenými školami. Podotýkam, že krajských škôl sa zúčastnilo 195 českých a 98 slovenských gymnázií. Chcel by som ešte raz poďakovať trojici úspešných študentov za šírenie dobrého mena našej školy a zaželať im veľa šťastia do finálového boja v Chebe.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.